Preverbale logopedie

De pre-logopedist onderzoekt en behandelt (zeer) jonge kinderen op het gebied van drinken, eten en de vroege spraak- en taalontwikkeling.

Lees verder

Leren communiceren

Vanaf de geboorte is er direct al sprake van communicatie tussen de baby en zijn omgeving. Op heel eenvoudige wijze, zoals naar elkaar kijken, huilen en lachen.

Lees verder

Eet- en drinkproblemen

Als er bij jonge kinderen problemen zijn bij het opnemen en verwerken van voeding, heeft dit invloed op de ontwikkeling van het kind.

Lees verder