Leren communiceren

preverbale_logopedie_lezenVanaf de geboorte is er direct al sprake van communicatie tussen de baby en zijn omgeving. Aanvankelijk is dat op heel eenvoudige wijze, zoals naar elkaar kijken, huilen en lachen. Het kind maakt geluidjes, maar deze zijn nog zonder betekenis. Het kind gaat woorden begrijpen en het maakt brabbelgeluiden, die langzaam overgaan in woordjes met betekenis. Bijvoorbeeld “papa“,”mama“, “op” (bordje leeg), “weg” (auto weg).

Kinderen leren dat ze op verschillende manieren kunnen communiceren, zoals door kijken, wijzen, lachen en woordjes. Communicatie betekent signalen geven, antwoorden en daar weer op reageren.

Een kind kan moeite hebben met verschillende vaardigheden in de periode
van de beginnende communicatie, bijvoorbeeld:

  • het maken van klanken en klanken herhalen;
  • manieren om te communiceren;
  • het begrijpen van taal of het maken van de eerste woordjes.

De logopedist zal een inventarisatie maken van de vaardigheden van het kind en een plan
maken om de spraak- en taalontwikkeling te stimuleren. Dat zal dan altijd in spelvorm gaan,
waarbij ook de ouders een belangrijke rol kunnen spelen.

Er wordt advies gegeven over hoe de communicatie, het begrijpen van taal en
het gebruiken van woordjes en zinnen gestimuleerd kan worden.