Melanie Auer

melanie_auerIn 1988 ben ik aan de Academie voor Logopedie in Utrecht afgestudeerd. Sindsdien heb ik 20 jaar in een eigen allround logopediepraktijk in Lingen, Duitsland gewerkt. Sinds 2007 woon ik in Enschede en in 2011 ben ik gestart met mijn praktijk voor pre-logopedie. Naast mijn werkzaamheden in de praktijk en in regionale ziekenhuizen, heb ik jarenlang cursussen voor collega’s, leerkrachten en verpleegkundigen gegeven. In het kader van de preventieve logopedie verzorgde ik vele informatie-avonden voor ouders.

Mijn specialisatie is preverbale logopedie en de behandeling van verbale ontwikkelingsdyspraxie. Vooral de behandeling van jonge kinderen met meer complexe problematiek heeft mijn interesse. Ik werk nauw samen met de collega’s van Logopedie in Enschede en ZelfKinderergo. Verder ben ik lid van de kwaliteitskring van Vrijgevestigde Logopedisten Enschede en het Autismenetwerk CompAss.

Naast mijn lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, sta ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en tevens in het Register Preverbale Logopedie.

KvK-nummer: 53430514
KP-nummer: 79914003091