Preverbale logopedie

preverbale_logopedieLogopedie kent diverse specialisaties, waaronder de specialisatie preverbale logopedie of pre-logopedie.

De pre-logopedist onderzoekt en behandelt (zeer) jonge kinderen op het gebied van drinken,
eten en de vroege spraak- en taalontwikkeling.

De mondmotoriek is een onderdeel van de totale motoriek van het kind. In de ontwikkeling is er sprake
van een voortdurende uitbreiding van motorische vaardigheden.

Als er tijdens de ontwikkeling van het kind moeilijkheden bij het drinken en eten blijken, of ook het eerste
geluiden maken niet op gang begint te komen, kan door de huisarts of door het consultatiebureau
geadviseerd worden een (pre-)logopedist in te schakelen.

Vroege begeleiding bij eet- en drinkproblemen en de beginnende communicatie kan noodzakelijk zijn
om moeilijkheden in de verdere ontwikkeling te voorkomen.

Bij heel jonge kinderen of bij kinderen met gezondheidsproblemen, kan de behandeling aan huis plaatsvinden.
In andere gevallen komen de ouders met hun kind naar de praktijk. Er wordt samengewerkt met andere zorgverleners
zoals lactatiekundigen, (wijk)verpleegkundigen, di√ętisten, fysiotherapeuten en ergotherapeuten.